Aurora Borealis, 2014 - Prajna - In Search of Wisdom

Aurora and the Milky Way